کلیدواژه‌ها = استان کردستان
مدیریت و برنامه‌ریزی مجتمع‌های گردشگری روستایی در راستای آمایش روستایی؛ مطالعه موردی روستاهای استان کردستان

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 789-808

زین‌العابدین کرمی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ اکبر عباسیان؛ شهرزاد لطفی؛ مصیب عباسی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی