کلیدواژه‌ها = سنندج
تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 171-184

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی؛ فرهاد جوان


برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 281-306

اسماعیل علی اکبری؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ منیر یاری