کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تجلّی ذکر در فضای شهری ایرانی-اسلامی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 135-152

علی یزدانی؛ محمد نقی زاده؛ بهناز امین زاده گوهریزی


شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده (محدوده مورد مطالعه: بافت فرسوده منطقه 1 شهر ساری)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 930-945

10.22034/jgeoq.2023.213674.2265

مصطفی احمدی فولادی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ سارا غلامی


واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز)

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 207-228

آزیتا بلالی اسکویی؛ مینو قره بگلو؛ مینا حیدری ترکمانی