کلیدواژه‌ها = گردشگری سلامت
نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم‌انداز 1404

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 313-329

10.22034/jgeoq.2022.287979.3100

عباس ایمانی؛ علی بیژنی؛ رضا تاجفر


شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 957-967

10.22034/jgeoq.2023.243206.2669

محمود صوفی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی؛ روح الله سمیعی


امکان‌سنجی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 897-916

جلال مظفری؛ محمد رضا پور محمدی؛ بختیار عزت پناه


توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 613-623

احمد باغی؛ حسین وظیفه دوست؛ وحید رضا میرابی


بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 55-63

سید رامین حسینی نژاد؛ سید جمال الدین دریاباری