کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تاب‌آوری شهر کرمانشاه و شیوه‌های ارتقاء آن

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 14-39

10.22034/jgeoq.2023.85686.1047

رویا سنجری نیا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس


واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 278-306

10.22034/jgeoq.2022.151569

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


ارزیابی مؤلفه های تاب آوری شهری در برابر شوکهای طبیعی (مطالعه موردی: محلۀ سیروس منطقه 12 تهران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399

یعقوب ابدالی؛ اسماعیل نجفی؛ مریم بیرانوندزاده؛ علیرضا صادقی