کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
گرایش گذر از امر نمادین به امر واقعی در اندیشه ژان بودریار و تطبیق آن با مناسبات و مرزبندی‌های جهانی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.283739.3042

مهسا مسجودی؛ محمد شکری؛ شمس الملوک مصطفوی


الگوی استقرار استراتژی مدیریت دانش در سازمانهای امدادی

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 676-693

10.22034/jgeoq.2022.180488

محمد طباطبایی؛ کرم اله دانش فرد؛ کاوه تیمور نژاد


تعامل فضای هیبریدی و دوئالیسم شهروندی در قرن بیست و یکم؛ نمونه مورد مطالعه: شهر تهران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1366-1376

10.22034/jgeoq.2022.277851.2990

سروناز حسین رضوی؛ زهره داودپور؛ منوچهر طبیبیان؛ مریم معینی فر