کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تاثیرهمگرایی قوای سه گانه بر توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.225142.2407

علی حسینی فرد؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 1-13

10.22034/jgeoq.2023.407588.4051

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


ارزیابی نقش نظام آموزش عالی در جغرافیای سیاسی و بین الملل سازی علمی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 237-249

10.22034/jgeoq.2023.412848.4062

محمد جواد محبان؛ محمدرضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران (1979 -2021 )

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 268-278

10.22034/jgeoq.2023.320300.3476

سیدقاسم موسوی؛ حسین کریمی فرد؛ علی حسین حسین زاده؛ جهانبخش مرادی


تبیین ژئوپلیتیک مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ از مفهوم تا کارکردها

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 304-315

10.22034/jgeoq.2023.327646.3557

احسان نوریان؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی نیا


نقش روابط دوجانبه ایران و ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 391-405

10.22034/jgeoq.2023.407587.4050

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم(2018- 2011)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 870-890

10.22034/jgeoq.2023.154223.1676

حسین قریبی؛ محمد طباطبایی؛ محمد جواد ظریف؛ سید اصغر کیوان حسینی


تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی