کلیدواژه‌ها = منطقه گرایی
تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 665-680

مجید قصاب زاده؛ محمد اخباری؛ داوود حسن آبادی


آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 405-427

سید محمد رضا حسینی احمدی؛ علیرضا گلشنی؛ اسماعیل شفیعی