کلیدواژه‌ها = تهران
تعامل فضای هیبریدی و دوئالیسم شهروندی در قرن بیست و یکم؛ نمونه مورد مطالعه: شهر تهران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1366-1376

10.22034/jgeoq.2022.277851.2990

سروناز حسین رضوی؛ زهره داودپور؛ منوچهر طبیبیان؛ مریم معینی فر


ارائه الگوی بهینه‌ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 284-312

10.22034/jgeoq.2022.138286

غلامحسین عزیزیان؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی


آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 287-298

10.22034/jgeoq.2021.136722

الهام پاکخصال؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ حمید جلیلوند؛ حسن اکبری


بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 593-604

10.22034/jgeoq.2021.136747

سمیه خواجه نژاد؛ حمید ماجدی؛ تیمور رحمانی


تدوین مدل توسعه دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 520-534

امیرمحمد ضرغام پور بویراحمدی؛ وحید بیگدلی راد؛ محمد رضا خطیبی


بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 753-774

زهره یوسف زاده؛ علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین‌زاده


ارزیابی مؤلفه های تاب آوری شهری در برابر شوکهای طبیعی (مطالعه موردی: محلۀ سیروس منطقه 12 تهران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399

یعقوب ابدالی؛ اسماعیل نجفی؛ مریم بیرانوندزاده؛ علیرضا صادقی


نقش راهبردی رسانه ها در تبیین نقش متغیرهای جغرافیای طبیعی - انسانی در مدیریت پسماند شهر تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 1025-1041

نقی قلی زاده؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر


چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 195-213

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی


تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی