کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار روستایی
نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 211-224

10.22034/jgeoq.2021.136679

سید ابوالفضل موسوی؛ مریم یارمحمدی توسکی؛ ژیلا مشهدی میغانی


تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 275-288

محمدرضا کاظمی؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


قابلیت سنجی گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان سهند، روستای کندوان)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 211-219

یوسف موسایی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


نقش و جایگاه اقتصادی تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های صیادی جزیره قشم)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 17-31

سید مهدی جبارزاده شیاده؛ محمد محبی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی