کلیدواژه‌ها = نواحی شهری
تعداد مقالات: 2
1. سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی (مطالعه موردی: نواحی چهارگانه شهر چابهار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

پریسا قادری؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده