کلیدواژه‌ها = مدیریت
تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی از منظر اساتید حوزوی و دانشگاهی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 221-233

10.22034/jgeoq.2023.379414.3978

علی اصغر پاپوش؛ فرشاد حاج علیان؛ مهدی امیر میاندرق؛ نیلوفر ایمان خان


تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 971-989

10.22034/jgeoq.2022.222617.2383

مرتضی مرادی پور؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 83-106

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ شهرام امیرانتخابی


نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان


تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 199-211

محمد رضا رضائی آقامیرلو؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 445-458

مهسا فرامرزی؛ علی زینالی عظیم