کلیدواژه‌ها = ارزیابی
سنجش و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در نفت شهرها (مطالعه موردی: شهر ابادان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 173-188

فتح الله پارسایی؛ صادق بشارتی فر؛ سیف اله پیرایش


ارزیابی توسعه گردشگری شهر رشت در چارچوب پایداری زیست محیطی

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 435-448

ماریا بابایی؛ بهمن رمضانی گورابی


ارزیابی و سنجش آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهری کلانشهر شیراز در برابر زلزله با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 33-56

یعقوب پیوسته گر؛ سلیمان محمدی دوست؛ علی اکبر حیدری؛ پریسا مشکسار