کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تحلیل جامعه شناختی اثرات توسعه صنعتی بر کیفیت زندگی جامعه بومی عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.326856.3540

سعید لهراسبی؛ جعفر هزارجریبی؛ شهلا کاظمی پور؛ مجید رادفر


تبیین مدل بومی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 293-313

یونس اسکندری؛ غلامرضا معمارزاده؛ مصطفی جعفری؛ ناصر حمیدی


بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد کیفیت زندگی در منطقه 15 تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 753-774

زهره یوسف زاده؛ علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین‌زاده


نقش توسعه شهری در کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی روستاهای حوزه نفوذ منطقه۲۲ تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 775-800

مجید کاشانی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


سنجش و ارزیابی نابرابری های کیفیت زندگی در نفت شهرها (مطالعه موردی: شهر ابادان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 173-188

فتح الله پارسایی؛ صادق بشارتی فر؛ سیف اله پیرایش


تحلیل و ارزیابی رابطه حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی (مورد: محلات شهر سنندج)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 171-184

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی؛ فرهاد جوان


بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 321-334

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ زهره اسدپور


تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 137-149

حسین مجتبی‌زاده خانقاهی؛ زیور آزادی