کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعیین اقلیم آسایش شهرستان گرمسار به منظور توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از روش اولگی (Olgyay) و شاخص عدم آسایش (DI)

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 345-361

مژده خجو؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی