کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تحلیل فضایی روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در استان

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 97-109

10.22034/jgeoq.2021.132406

ماندانا امانی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان