فهرست

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 1-1


نقش مدیریت سبز شهری در توسعه گردشگری پایدار محله تجریش

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 1-18

ندا باقری؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


طراحی مجتمع صنفی ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت تأمین پناهگاه در زمان زلزله در استان کرمان

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 1-22

نیلوفر آزادی؛ سید محمد علی میر حسینی؛ احمد ترکفر


بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 1-15

سیده کهربا سیدبرنجی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


واکاوی سیاست‌ ها و برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مابین ایران و چین

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 1-17

مریم آبیلی؛ ناصر خانی؛ امیر گندمکار؛ مژگان بهرامی


بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله ‏ای در شهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2021.136645

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


ارزیابی توان اکولوژیکی روستاهای پیراشهری لنگرود برای توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1-11

10.22034/jgeoq.2022.208684.2196

محدثه نورانی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 1-19

10.22034/jgeoq.2023.130529.1410

جواد حاجی علیزاده؛ محسن عابدینی؛ حسن عبدالملکی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری


روند تغییرات دما در چابهار

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان


تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان یزد با استفاده از تکنیک ORESTE & Cluster Analysis

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 7-20

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علیرضا دربان آستانه؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ حجت رضایی


تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش‌بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 7-17

علی زنگی‌آبادی؛ محسن مصلحی؛ حمید رضا وارثی


شناسایی و مفهوم‌پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 7-29

سید محمد باقر جعفری؛ محمد غفاری؛ احمد عباسی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی