دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین و بررسی ماهیت و رویکرد قوانین و مقررات ملی ساختمان، با تأکید بر علل وقوع تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی: محدوده منطقه 4 شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/jgeoq.2024.293437.3178

محمد کشاورزی؛ سعید صالحی مرزیجانی؛ محمود تیموری


ارزیابی کیفیت زیست محیطی مدارس متوسطه استان‌های کویری ایران با استفاده از شاخص‌های BREEAM و LEED

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/jgeoq.2024.374122.3958

فرزاد محمدی؛ محمد رحمانی قصبه؛ غلامحسین ناصری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

چالش‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با دولت فدرال آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22034/jgeoq.2024.360368.3851

محمد براریان؛ حسین رفیع؛ مرتضی علویان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

پیشینه شناسی مؤلفه‌های زیبایی شناسی بصری در شهرهای جهان اسلام با تأکید بر عاشورا و قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

10.22034/jgeoq.2024.381313.3990

داود رنجبران؛ اسماعیل بنی اردلان؛ معصومه حبیبی افراتختی