دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی روستایی(مطالعه موردی: دهستان حومه جنوبی ، شهرستان اسلام آبادغرب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

مصطفی شاهینی فر؛ علیرضا استعلاجی؛ شهرام داروگری؛ مظفر فرجی؛ منصور پروین


تدوین چارچوب نظری بازآفرینی پایدار در کیفیت بخشی فضاهای شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سلدا نظری؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبدالله زاده طرف


تحلیل تناسب زمین برای تخصیص کاربری‌های شهری با استفاده‌ از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تبیین مولفه ها و معیارهای هویت شهر در تصویر ذهنی گردشگران با بهره گیری از روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

صدیقه ال رضا امیری؛ فرح حبیب؛ حسین ذبیحی


تعیین شماره منحنی و برآورد مقادیر ارتفاع رواناب و دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش SCS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لاویج‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حسن شعبانی نیا؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ شهریار خالدی


واکاوی تاثیر ویژگی های الگوی قطعات تفکیکی اراضی بر فرم شهر مطالعه موردی : شهر خمام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1400

علی صمیمی شارمی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تحلیل و بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در جغرافیای انسانی ایران؛ مطالعه نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

سعید دهقان منشادی؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلایی


جایگاه مدیریت شهری در بازآفرینی فضاهای سبز شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مطالعه موردی منطقه 7 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

جواد نامجومنش؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


تحلیل روند توسعه شهر تبریز با رویکرد شهر هوشمند به روش معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1401

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


تبیین گونه شناسی خانه های روستای سهیلی جزیره قشم از بعد کالبدی- فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

سید هاشم توانا؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ شهناز پور ناصری


تحلیل روند تغییرات دبی ایستگاه ونیار حوضه آبریز رودخانه آجی چای(تلخه رود) و نقش آن در برنامه ریزی منطقه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

علی ساجد؛ امیر گندمکار؛ محسن باقری بداغ آبادی


طراحی و تبیین مدل بازاریابی حسی در تصمیم‌گیری خرید مشتریان در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1401

شکوفا کبیری؛ حسین وظیفه دوست؛ پرویز سعیدی؛ عبدالعزیز پقه


ارائه الگوی استقرار تعالی منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

پروین فریادرس؛ بهزاد مشعلی؛ علیرضا رزقی رستمی


راهبرد های خلاقانه تحقق شهرخلاق پایدار (مورد مطالعه: حوزه جغرافیایی کلان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

فرزین صیادی؛ مسعود تقوایی؛ واچیک هایراپطیان


شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار در حوزه جغرافیایی استان ایلام با رویکرد منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

محسن یاسمی؛ ثمینه بهادری جهرمی؛ حسن خیری؛ عبدالحمید دلشاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل و ارزیابی عوامل اقتصادی موثربرتولید وارایه کیفی خدمات درمنطقه گردشگری شورابیل اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

میرناصر میرباقری هیر؛ احمد زمانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

باز تعریف الگوی ارتقا حضورپذیری درفضاهای عمومی برای کودکان برمبنای دستیابی به عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

نازیلا پورقاسم؛ علیرضا بندرآباد؛ واراز مرادی مسیحی


تحلیلی بر مفهوم شهر خلاق با تاکید بر ابعاد کیفیت زندگی در فضاهای شهری تبریز (نمونه موردی : مناطق یک و چهار و ده شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1400

مژگان سیدنقوی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ میرسعید موسوی


سنجش حکمروایی مطلوب شهری با سازمان یابی پایدار شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

علیرضا زبردست؛ رسول درسخوان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی نقش تداوم پدیده‌ها و بلایای طبیعی جغرافیایی بر افت و افول فعالیت‌های کشاورزی -اقتصادی در سیستان دوره‌ی اسلامی براساس متون محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.22034/jgeoq.2023.286754.3087

منیر آریا؛ شهربانو دلبری؛ اردشیر اسدبیگی


الزامات تغییر در شیوه های آموزش شهرسازی در ایران (با تأکید بر شیوه آموزش همکارانه «معلم- حرفهمند- دانشجو»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

سجاد پیلوایه؛ نوذر قنبری؛ سیدعلی نوری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی اصول طراحی معماری اقلیمی برای آمایش شهرهای ایلام و بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

سحرالسادات لوح موسوی؛ هوتن ایروانی؛ محمد کوشافر


نقش عوامل تاثیرگذارکشاورزی محیطی برارتقاءتعاملات اجتماعی وروابط منطقه ای مجتمع های مسکونی شهر شیراز (نمونه موردی مجتمع مسکونی رضوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

داریوش غیبی؛ هادی کشمیری؛ حامد مضطرزاده


بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار گردشگری با رویکرد سرمایه اجتماعی و سهم مشارکت زنان در توسعه گردشگری(مورد مطالعه کلانشهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

لیلا دودمان؛ ناصر حجازی؛ محمدعلی چیت‌ساز


الگویابی طراحی مساجد در معماری معاصر با بررسی مساجد تاریخی شهر شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2022.310298.3360

حسن سلیمانی؛ مهنوش محمودی؛ سعید میرریاحی


توسعه برند و تصویرسازی مکان‌های تاریخی، مطالعه‌ای در اماکن باستانی منطقه کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

اقبال یاوری؛ رضا شافعی؛ عادل فاطمی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مدیریت محله ای حمل‌ونقل عمومی شهری با محوریت حمل‌ونقل سبک درون‌شهری(مطالعه موردی: محلات کیانپارس و زیتون شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ معصومه شریف پور


مکان یابی محل دفن پسماندهای غیر خطرناک شهر میبد بااستفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.298892.3237

محمدصادق طالبی؛ محمود سازگاری اردکانی


مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

تبیین فرهنگ بصری مواد و نقش آن در هویت بخشی به کالبد معماری ( بر اساس رویکرد پدیدار شناسی ادراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.355774.3819

زین العابدین افلاطونیان؛ سیامک پناهی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

برساخت‌های فردی و اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم از آسیب‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.339855.3676

فاطمه یزدی‌زاده باغینی؛ نیر پیراهری؛ علی‌رضا صنعت‌خواه