دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ادراک گردشگران از ایمنی و امنیت در گردشگری شهری (مورد مطالعه: اماکن گردشگری ورزشی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1401

10.22034/jgeoq.2023.350978.3772

مجید امینی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد


طراحی و تبیین مدل چابک سازی منابع انسانی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2022.360081.3932

حمیدرضا دهقانی؛ علیرضا رزقی رستمی


تحلیل الگوهای مسکن معاصر از منظر آموزه‌های اسلامی (مطالعه موردی: معماری مسکن اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.353136.3797

شهرام ستاری فرد؛ مسعود یوسفی تذکر؛ محمدمنان رئیسی؛ اسلام کرمی


نقش مدیریت فرآیند لجستیک معکوس در کارآمدی مدیریت ورزش و توسعه پایدار استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22034/jgeoq.2023.356947.3829

میثم قنبریان؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مهدی گودرزی


طراحی و تبیین الگوی سیاستگذاری در صنعت گردشگری با محوریت توریسم کوهستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22034/jgeoq.2023.366055.3896

حسین کارور؛ محمدتقی امینی؛ احسان احدی مطلق؛ محمدرضا مشایخ


ارائه مدل ارتقا بهره وری در یگان های نظامی مردم پایه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.376041.3968

محمد حیدری منش؛ عباسعلی سلمانی مروست؛ تورج مجیبی؛ سید احمد شایان نیا؛ مجید معتمدی


تاثیر تجربه به یادماندنی بر قصد سفر مجدد به مقصد گردشگری ورزشی مبتنی بر طبیعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.350951.3771

محمود محمدی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ افشین جعفری


جایگاه حقوقی رمز ارزها در عقد بیع و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/jgeoq.2023.370127.3977

علیرضا آقاسی؛ علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ مصطفی حیدری هراتمه


مدل ساختاری کسب و کارها ی با نوآوری تجارت الکترونیک شرکت های خدمات گردشگری شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.22034/jgeoq.2023.386063.4026

سینا احمدپور کاسگری؛ حسنعلی آقاجانی؛ سامره شجاعی؛ مجید اشرفی


مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/jgeoq.2023.382956.4005

عباد شاهمرادی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر


بررسی جغرافیای ادبی تقدیرگرایی در منظومة حماسی شهنامة چنگیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

10.22034/jgeoq.2023.325240.3525

سیدمحسن جمالی زاده؛ خورشید قنبری ننیز؛ مجید حاجی‌زاده


تحلیل جغرافیایی الگوهای مصرف هنری و ادبی در بین طبقات شغلی با رویکرد جامعه شناختی در راستای برنامه ریزی منطقه ای مطالعه موردی: ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401

10.22034/jgeoq.2023.330792.3583

اکبر قاسمی؛ بهرام قدیمی؛ هادی شیرزاد؛ زهره نیک فرجام؛ فریبا شایگان


تبیین ابعاد جغرافیایی تاثیر حاکمیت اراده در انحصار ادله اثبات دعوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.325794.3531

محمدرضا ابری؛ فیروز احمدی؛ هنگامه غضنفری


بررسی شیوه های جبران خسارت سرمایه گذاران از سوی ناشر و سازمان بورس با مطالعه محدوده جغرافیایی رژیم حقوقی امریکا و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.331145.3586

حمید جودکی؛ عبدالمحمد کردی؛ جمشید میرزایی


ارزیابی نقش تعاون در توسعه پایدار منطقه ای براساس مدل ظرفیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.270687.2912

سمیه سلیمانی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی؛ سمانه مهدی زاده


بررسی تطبیقی ژئوپلیتیکی مبنای مطالبه خسارت‌های معنوی در دعوای خسارت در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/jgeoq.2023.328570.3556

غزال فاندر؛ سیدمرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی


بررسی تطبیقی تاثیر سوء مدیریت تغییرات اقلیمی بر ارتکاب جرایم در سطح اسناد بین المللی و جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.367246.3916

علی پاک فطرت؛ محمد جواد فتحی؛ شهرام ابراهیمی؛ محمد حسین زارعی


بررسی عوامل موثر بر کاهش مصرف انرژی شهری برای پایداری کلانشهرهای هوشمند (نمونه موردی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.349317.3760

محمد حسین فوطه بافان؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


تبیین ابعاد جغرافیایی، حقوقی و جرم شناختی پرونده شخصیت با رویکرد پیشگیرانه در جغرافیای حقوقی ایران و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22034/jgeoq.2023.388237.4028

حامد مولاپور راشدی؛ امین الله زمانی؛ سید مهدی احمدی موسوی؛ باقر شاملو


تبیین تاثیرات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی رویکرد آموزه هاى اسلام به افکار عمومی در سیاست گذارى کیفرى

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.388227.4029

علیرضا میرزاپور مشیزی؛ باقر شاملو؛ امان الله علیمرادی؛ حمید دلیر


تبیین معیارهای موثر بر ارزیابی تامین کنندگان در شرایط تحریم جهت حفظ تولید پایدار در صنایع نفتی و در راستای برنامه ریزی منطقه ای (رویکرد فرا ترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.367470.3931

افشین آقاپور؛ فرشید نمامیان؛ سیدرضا حسنی؛ افشین باغفلکی


ظرفیت های حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹ از منظر نظم حقوقی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.379946.3986

سمانه حسینی نوید؛ کارن روحانی؛ امیررضا محمودی


بررسی عوامل و شاخص‌های جغرافیایی اثرگذار بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/jgeoq.2023.384707.4015

رسول اسلامی نژاد؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علیرضا داودی


تحلیل جامعه شناختی اثرات توسعه صنعتی بر کیفیت زندگی جامعه بومی عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.326856.3540

سعید لهراسبی؛ جعفر هزارجریبی؛ شهلا کاظمی پور


عوامل موثر در طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری در باب رسیدگی غیابی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/jgeoq.2023.228021.2458

سیدحسن چراغی؛ علی جمادی؛ کرم جانی پور


گونه‌شناسی، چرخه زندگی و هویت کارکردی خانواده در حوزه جغرافیایی شهر اراک در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.382640.4001

صفورا خسروی؛ امیدعلی احمدی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی


تحلیلی بر الگوی توسعه فیزیکی شهر بناب از پراکندگی به شکل فشرده برای پایداری شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.326324.3536

صادق ملاپور بناب؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بشیر بیگ بابایی؛ بختیار عزت پناه


سیاست و عملکرد دولت‌های ج ا ا در رابطه با اقوام استان خوزستان دوره چهار ساله ریاست جمهوری دکتر روحانی و اثر آن بر توسعه اقتصادی و جغرافیایی استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.262564.2867

علی عیدی شیخ رباط؛ عبدالرحمن حسنی فر؛ محمدسالار کسرایی؛ علی اکبر امینی


انسان‌شناسی آموزش معماری: کنشی مردم شناسانه از منظر ویژگی های جغرافیایی و تفاوت جنسیتی ادراک در بین دانشجویان معماری دانشگاه وان ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/jgeoq.2023.382632.4000

سیّد کسری میرپادیاب؛ ایرج اعتصام؛ جمال‌الدین سهیلی


بازشناسی مقوله تفاخر در معماری و شهرسازی: سیر تطور از مطبخ تا آشپزخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.336683.3644

زهره اعتمادی؛ عباس مسعودی؛ آژنگ بقایی؛ مهدیه معینی


تحلیل فقهی جریمه تأخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

10.22034/jgeoq.2023.192650.1998

جواد عدالتجو؛ سیدمحمدهادی مهدوی؛ احسان علی اکبری


بررسی ماهیت و جایگاه استارت آپ ها در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.145390.1570

محمد جانی اسپلی؛ وحید قاسمی عهد؛ سیدوحید لاجوردی


بررسی جامعه شناختی موانع توسعه صنایع در استان ‌ایلام در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.178203.1876

مراد یگانه؛ سروش فتحی؛ باقر ساروخانی؛ خلیل میرزایی


تاثیر عوامل موثر در گسست هویت مسکن معاصر شهر تبریز (مطالعه موردی محله ولیعصر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.310935.3372

بهرام محمدیان؛ شبنم اکبری نامدار؛ حسن ابراهیمی اصل؛ نسیم نجف قلی پور کلانتری


ارزیابی نقش نظام آموزش عالی در جغرافیایی سیاسی و بین الملل سازی علمی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22034/jgeoq.2023.412848.4062

جواد محبان؛ محمد رضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مطالعه عوامل موثر بر استفاده شهروندان گلستانی از پارک‌های شهری برای فعالیت‌های بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.342966.3713

ناصر بای؛ قاسم علی برزمینی؛ حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چورلی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین نقش مولفه های قومی- زبانی در تغییرات ژئوپلیتیکی مناطق مرزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.407590.4052

غلامحسین ایسفی؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ محسن رنجبر


نقش روابط دوجانبه ایران و ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/jgeoq.2023.407587.4050

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی زنان شاغل سرپرست خانوار در حوزه جغرافیایی استان ایلام با رویکرد منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/jgeoq.2022.366615.3905

محسن یاسمی؛ ثمینه بهادری جهرمی؛ حسن خیری؛ عبدالحمید دلشاد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگران از کارکردها و زیرساخت‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: نوار ساحلی شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.158056.1702

امین دهقانی؛ مهدی میرزاده؛ زهرا ایورز


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی تصمیمات درون و برون‌سازمانی مؤثر بر بهای تمام شده تولیدات صنعتی در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/jgeoq.2023.329285.3563

محمدتقی قشقائی؛ ایوب احمدی موسی آباد؛ محمد طالقانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

مکان یابی محل دفن پسماندهای غیر خطرناک شهر میبد بااستفاده از مدل سازی تصمیم گیری چند معیاره در محیط GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/jgeoq.2023.298892.3237

محمدصادق طالبی؛ محمود سازگاری اردکانی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

شناسایی عوامل موثر جامعه شناختی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران بین سال های 1400-1392 در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/jgeoq.2023.245027.2686

امیر حاتمی فر؛ حسن خیری؛ علی شیرخانی


بررسی شوک های آنی روی سیاست های پولی با وجود تحریم های نفتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jgeoq.2023.334532.3620

علیرضا عرفانی؛ آوا فرهادی سوادکوهی


تحلیل پیشران‏های پیشگیری از جرم در محلات شهری در راستای توسعۀ امنیت پایدار ؛ مورد پژوهی: منطقۀ 17 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22034/jgeoq.2023.341225.3696

شهرام سلطانی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ عبدالرضا اصغری


مقایسه‌ی تطبیقی نقش ادراکات اعتباری در تحقق عدالت فضایی از نظر علامه طباطبایی و جان رالز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.346470.3734

فاطمه عباسی؛ محمود عبایی کوپائی؛ محمدکاظم رضازاده جودی


پیامدهای فناوری های نوین ارتباطی در حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402

10.22034/jgeoq.2023.330072.3575

اهرام ولدبیگی؛ احمد مومنی راد


تحلیل ماهیت نشانه شناختی فرم در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/jgeoq.2023.353464.3801

رعنا ملکی؛ مهروش کاظمی شیشوان؛ اکرم حسینی؛ مهدی سیدالماسی


ادراک محیطی و کیفیت معنایی: بازخوانش معنا در محله های شهری (نمونه موردی محله هفت چنار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22034/jgeoq.2023.338224.3657

آرمین وس کاه؛ فریبرز دولت آبادی؛ علی اکبری