بررسی و ارائه راهکارهای طراحی همساز با اقلیم در نواحی گرم و مرطوب بر مبنای معماری سنتی در ساختمان های جدید مسکونی (مورد مطالعه: سواحل سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مدرس گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جنوب ایران و سواحل جنوبی ایران که به وسیله رشته کوه‌ها از فلات مرکزی جدا شده‌اند، در اقلیم گرم و مرطوب قرار دارند. در این مناطق تفاوت دمای هوای سطح خشکی و سطح دریا باعث به وجود آمدن نسیم‌های دریا و خشکی می‌شود؛ اما این نوع بادها به نوار باریک ساحلی محدود می‌شود و هوا در مناطق داخلی، آرام و سرعت باد- در صورتی که وجود داشته باشد بسیار کم است. در واقع هدف از انجام این پژوهش، شناخت معیارهای موثر طراحی در اقلیم گرم و مرطوب با تاکید بر اقلیم سیستان و بلوچستان، بوده است. در این پژوهش از روش کاربردی-توسعه ای برای نیل به اهداف استفاده شده است. می‌توان از خصوصیات آب و هوایی این کرانه به میزان ریزش باران سالیانه بسیار اندک، اغلب بارندگی در فصول پاییز و خصوصاً زمستان است اشاره کرد. هوای بسیار گرم و مرطوب در تابستان و معتدل در زمستان، رطوبت هوا بسیار زیاد در تمام فصول سال، همچنین اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز، شور بودن آب‌های زیرزمینی در اکثر مناطق و نیز پوشش بسیار کم گیاهی از دیگر خصوصیات این مناطق است. در جهان امروز با وجود تکنولوژی های جدید دیگر ساختمان سازی مشکلات و محدودیت های گذشته را نداردو تقریبا برای هر سلیقه ای می توان ساختمان ساخت. آنچه که اهمیت دارد، ایجاد ساختمان هایی است که علاوه بر تطابق با تکنولوژی روز، با معماری بومی هر منطقه مطابقت داشته باشند و از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی، معماری ما را به سمت پایداری سوق دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and presenting climate-friendly design solutions in hot and humid areas based on traditional architecture in new residential buildings(Case study: Sistan and Baluchestan coast)

نویسندگان [English]

  • Ali Kheiri 1
  • Kamran Rezaeizadeh Mahabadi 2
1 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The south of Iran and the southern coasts of Iran, which are separated from the central plateau by mountain ranges, are located in hot and humid climates. In these areas, the difference between the temperature of the land surface and the sea level causes sea and land breezes; But these types of winds are limited to the narrow coastal strip, and the air indoors is calm and the wind speed - if any, is very low. In fact, the purpose of this study was to identify the effective design criteria in hot and humid climates with emphasis on the climate of Sistan and Baluchestan. In this research, an application-development method has been used to achieve the goals. One of the climatic characteristics of this coast is the amount of very little annual rainfall, most of which is in autumn and especially in winter. Very hot and humid weather in summer and mild in winter, very high humidity in all seasons, as well as low temperature differences between night and day, salinity of groundwater in most areas and very little vegetation are other characteristics of these areas. . In today's world, despite new technologies, construction does not have the problems and limitations of the past, and it is possible to build a building for almost any taste. What is important is to create buildings that, in addition to adapting to modern technology, conform to the indigenous architecture of each region and lead our architecture to sustainability through energy savings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The hot and humid climate
  • Sistan and Baluchestan
  • urban Zone
  • climatic design
آر. بیر، آن؛ هیگینز، کاترین؛(1385)برنامه‌ریزی برای توسعه زمین. ترجمه سیدحسین بحرینی و کیوان کریمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پایگاه رسمی اطلاع رسانی استانداری سیستان و بلوچستان.  
خمر، غلامعلی؛(1393)اصول و مبانی جغرافیای شهری. سمنان: نشر قومس.
رضازاده، راضیه؛(1394) تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی. چاپ چهاردهم.تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
رضائی‌زاده‌مهابادی، کامران و آذرمهر، مهرناز(1397)بررسی ایجاد شهرهوشمند با تأکید بر حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام. تبریز.
رضائی‌زاده‌مهابادی، کامران و عباسی‌نژاد، محمدحسین(1396)امکان‌سنجی طراحی و ایجاد شهرهای جدید و تعیین معیارهای مکان‌یابی بهینه بر اساس الگوی توسعه پایدار. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت. دانشگاه صنعتی شریف.
 رضائی‌زاده‌مهابادی، کامران و کمالی، هادی(1395)راهبردها، شاخص‌ها و معیارهای نو برای ایجاد شهرهای هوشمند پایدار. دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران، دانشگاه تهران.
رضائی‌زاده‌مهابادی، کامران؛ محمدی، حسین؛ سرور، رحیم؛(1398) امکان‌سنجی ایجاد شهرهای پایدار و هوشمند در ایران (مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)؛ 658-643، (2-1)10
رلف، ‌ادوارد؛(1389)مکان و بی‌مکانی. ترجمه محمدرضا نقصان‌محمدی و همکاران. تهران: انتشارات آرمانشهر.
زیاری، کرامت‌الله(1388)اصول و روشهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای. تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
قبادیان، وحید؛(1377) بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قیابکلو، زهرا؛(1389)مبانی فیزیک‌ساختمان2(تنظیم شرایط محیطی).تهران: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کسمائی، مرتضی؛(1382)اقلیم و معماری. اصفهان: نشرخاک.
گلکار، کوروش؛(1393)آفرینش مکان پایدار:تأملاتی در باب نظریه طراحی شهری. چاپ دوم. تهران:انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
محمدی، حسین؛(1390)آب و هوا شناسی شهری.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نصیرنیا، محمدرضا(1390)برنامه ریزی و شهرسازی. تهران: انتشارات نوآور.
وزارت مسکن و شهرسازی(1382) مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، جلد اول.تهران.
Brotchi,J,Gipps,P.andNewton,P.(1995) ” Urban land use ,transport and the information economy : metropolitan imployment,journe to work trends and their implications for transport”, Urban Futures,17.
 Cos.B grimmond (2010) , Climate and more sustainable cities : climate Information for improved planning and management Of cities ( producers / capabilities perspective)
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., &Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
Hollands, R.G. (2008). Will the Real Smart City Please Standup City, 12(3), 303-320
Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. Computers, Environment and Urban Systems, 27(6), 585-607
 Vicence Fernandez(2016), The aliment of university curricula with the bailding of a amart sity : case stady from Barcelona Didier grimoldy –
Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N. M., & Nelson, L. E. (2010). Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives: Defining the Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. Cambridge, MA: Forrester Research, Inc.
https://www.amar.org.ir
https://www.masdar.ae
https://www.portal.sko.ir
https://www.sb-ostan.ir
https://www.sbportal.ir
https://www.smartbuildingsmagazine.com
https://www.tolouekerman.ir