زبان شناسی جغرافیایی زبان معاصر عربی فصیح در آثار توفیق الحکیم به عنوان مثال " عوده الروح"

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.288764.3115

چکیده

در این پژوهش، سعی برآن است تا ضمن بررسی ویژگی‌های زبان معاصر عربی در آثار توفیق الحکیم به یکی از رمان‌های توفیق الحکیم با نام " عودة الروح " که به "بازگشت روح" تعبیر میشود، با تاسی از روشنگری‌های فنون و علم زبان‌شناسی، به تحلیل و بررسی برخی ویژگیهای فنی و محتوایی این اثر پرداخته شود. نمایشنامه‌ها و رمان های توفیق الحکیم، دارای دو جنبه واقع‌گرا و انسانی است. جنبة واقع‌گرای آن در حقیقت به پیشینه‌های ذاتی و قومی می‌پردازد و از استواری و قدرت و استقامت برخوردار است، اما در بخش انسانیِ آثارش نویسنده قاطعانه از ادبیات و فلسفه غربی متأثر است و تلاش میکند تا آثارش را بصورتی جهان شمول عرضه بدارد. در رمان « عودة الروح » ، توفیق الحکیم فضای جامعه و اخلاق حاکمان را با پارادایمی زیبا و اقتباسی در قالب زمانی بین دو جنگ جهانی( قرن بیستم) به تصویر کشیده و پاره‌ای از مشکلات و مسائل جامعه را در قالب داستان با بیان زبان مادری ایراد میکند و با نگاهی نقادانه به تحلیل این مسائل پرداخته و ناهجاریهایی را به چالش می کشد. این اثر به نوبه خود، به غنای ادبیات معاصر جهان عرب کمک شایانی کرده و همچنین مخاطبان زیادی از زبانهای مختلف را با نگاه تحلیل‌گرانه و نقادانۀ نویسندۀ رمان آشنا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical Linguistics of the Contemporary Arabic Language in the Works of Tawfiq Al-Hakim, for example, "Ode Al-Ruh"

نویسندگان [English]

  • Iman Didar 1
  • Yabar Delfi 2
  • Sohad Jaderi 3
1 PhD student of Arabic language and literature, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
2 استادیار، گروه زبان و ادبیات عرب، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

In this research, an attempt is made to analyze the characteristics of the contemporary Arabic language in the works of Tawfiq Al-Hakim, one of Tawfiq Al-Hakim's novels called "Odeh Al-Ruh", which is interpreted as "Return of the Spirit", with the help of the insights of techniques and linguistics. and some technical and content features of this work will be discussed. Tawfik al-Hakim's plays and novels have two realistic and human aspects. Its realistic aspect actually deals with the inherent and ethnic backgrounds and has stability, strength and endurance, but in the human part of his works, the author is strongly influenced by Western literature and philosophy and tries to present his works in a universal way. In the novel "The Return of the Spirit", Tawfiq Al-Hakim depicted the atmosphere of the society and the ethics of the rulers with a beautiful and adapted paradigm in the time frame between the two world wars (20th century) and some of the problems and issues of the society in the form of a story by expressing the mother tongue of Irad. and analyzes these issues with a critical view and challenges some inaccuracies. This work, in turn, has greatly contributed to the richness of the contemporary literature of the Arab world and has also introduced many audiences of different languages to the analytical and critical view of the author of the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Arabic language Fasih
  • Tawfiq al-Hakim
  • Oude Al-Rooh
  • climate and geography