تعیین مکان مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب از رطوبت هوا در استان بوشهر با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 کارشناسی ارشد همزیستی با بیابان – توسعه و عمران مناطق خشک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

  وجود اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک در قسمت اعظم کشور ایران و وقوع خشکسالی‌های مکرر در دهه‌های اخیر موجب شده است که محدودیت منابع آب از نقطه نظرهای توزیع زمانی و مکانی عامل اصلی محدود کننده برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور باشد. در چنین شرایطی قطعاً ارزش اقتصادی آب و علاوه بر آن ارزش حیاتی آن بسیار چشم‌گیر است و بنابراین ضرورت توجه خاص به بحث استحصال آب و توسعه و تطبیق آن با شرایط بومی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور را مطرح می‌نماید. با توجه به اینکه رطوبت هوا در مناطق ساحلی جنوب کشور در ایام قابل توجهی از سال به بیشتر از 85% هم می‌رسد قابلیت آن را دارد که از طریق نصب سیستم‌های جمع‌کننده آب، آب قابل توجهی جمع‌آوری کرد. مکانیابی صحیح و اصولی برپایه شاخص‌های مؤثر در این فرآیند می‌تواند تا حد زیادی از اتلاف منابع مالی، زمانی، نیروی انسانی و... جلوگیری نماید. پس از تهیه داده‌های هواشناسی، لایه‌های ایجاد شده در GIS با روش بولین وزن دهی شده و در نهایت پس از تلفیق نقشه‌ها مکان‌های مناسب جهت انجام پروژه‌های استحصال آب تعیین می‌شود. در پایان با قرار دادن لایه‌های ساخته شده بر روی هم منطقه مناسب برای ماه‌های تعیین شده مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of suitable sites for water harvesting from air humidity in Bushehr province using GIS

نویسندگان [English]

  • Majid Karimpour Reihan 1
  • Motahareh Alizadeh 2
  • Sadegh Kamalian 3
1 Associate prof. of International Desert Research Center, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.Sc. of Combat Desertification, Faculty of Natural Resources, University of Hormozgan, Bandarabbad, Iran
3 M.Sc. of Desert Symbiosis Engineering-Civil & Development in Arid, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The existence of arid and semi-arid areas in a dominant part of Iran and continual occurrence of drouth in recent decades cause several limitations against economic development planning due to water resources shortage. Therefore, adoption of a water harvesting strategy and its conformity with indigenous conditions of the country is of critical importance. Since air humidity in southern Iran exceeds%85 in many days of the year, there is good possibility for water harvesting through installation of water collector systems. Exact site selection based on effective factors on the procedure can prevent wastage of time, human, and financial resources. For this aim, at present study, meteorology data layers was provided first, and weighted in GIS environment by Boolean method. Then the maps were compiled to obtain suitable locations for water harvesting. Finally, the created layers were incorporated to identify suitable region for determined months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • water harvesting
  • Humidity
  • Boolean Logic
  • GIS
اسفندیارنژاد، امیر و همکاران، گزارش نهایی مطالعات استحصال آب از مه و رطوبت هوا درمناطق ساحلی (مطالعه موردی هرمزگان)، مهر 88.
قرمزچشمه، باقر و همکاران، 1379، تعیین شاخص‌های مورد نیاز در مکان یابی پخش سیلاب- مطالعه موردی دشت میمه اصفهان، مجموعه مقالات دومین همایش سراسری دست آوردهای طرح آبخوان داری.
مهدوی، مسعود و همکاران، 1385، پهنه‌بندی بخش مرکزی ورزقان برای مکان یابی مراکز خدمات روستایی با استفاده از GIS، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 55.
عادلی، محسن و همکاران،2007، مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، اولین کنفرانس GIS شهری، دانشگاه شمال.
اسکندری، رؤیا و همکاران، 1390، مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی، هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
CERECEDA, P and SCHEMENAUER, RS, (1988), The role of topography and wind flow in high elevation fog water collection. Paper presented at the 3Int. Conf. on Southern Hemisphere Meteorology and Oceanography, Buenos Aires, Brazil.
J Olivier, (2002), Fog-water harvesting along the West Coast of South Africa: A feasibility study, ISSN 0378-4738 = Water SA Vol. 28 No. 4 October 2002
A.Esfandiarnejad, 2010, Feasibility studies for water harvesting from fog and atmospheric moisture in Hormozgan coastal zone (south of Iran), 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew Münster, Germany, 25–30 July 2010 FOGDEW2010-2c Author(s) 2010