تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه ای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

    بحران 2011 میلادی سوریه یکی از بحران‌هایی است که در آن مهم‌ترین بازیگران منطقه­ای و جهانی در آن در حال ایفای نقش هستند. هدف این مقاله تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ میلادی سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه­ای ایران است. سؤال اصلی­ای که در صدد پاسخگویی بدان برآمده­ایم این است که با در نظر گرفتن دو متغیر امنیت اسرائیل و نقش منطقه­ای ایران مهم­ترین اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران سوریه کدام­اند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح است از جمله اینکه بحران 2011 میلادی سوریه دارای چه تاریخچه و جبهه­هایی است؟ دلایل اهمیت خاورمیانه برای ابرقدرت­های آمریکا و روسیه چیست و اینکه ایران و اسرائیل چه اهمیتی در اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران سوریه ایفا می­کنند؟ نتایج این مقاله نشان می­دهد که روسیه و آمریکا هر کدام دارای اهداف ژئوپلیتیکی بلند مدتی در منطقه خاورمیانه هستند و در این راستا از جمله متغیرهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم این اهداف را تحت تأثیر قرار می­دهند نقش منطقه­ای ایران و امنیت اسرائیل است. این پژوهش از نظر روشی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است که در آن تلاش خواهد شد با استفاده از مقالات علمی و پژوهشی و دیگر منابع کتابخانه‌ای به تحلیل و تبیین و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران ۲۰۱۱ میلادی سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه­ای ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze and compare the geopolitical goals of Russia and the United States in the 2011 Syria crisis with emphasis on Security of Israel and the regional role of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Esmailpour Roshan
Faculty Member of Geography Department, Yadgar Imam Khomeini( Shahr-e-Rey) Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Syria's 2011 crisis is one of the crises that at that the most important regional and global actors are playing role. The purpose of this article is analyze and compare the geopolitical goals of Russia and the United States in the 2011 Syria crisis emphasizing the security of Israel and the regional role of Iran. Accountability the main question we are looking for it’s considering the two variables of Israel's security and the regional role of Iran what are the most important geopolitical goals of Russia and the US in the Syrian crisis? In addition to the main question other sub-questions are also raised in this article including what is the history and frontiers of Syria's 2011 crisis? What are the reasons for the Middle East for the superpowers of America and Russia?  What is the significance of Iran and Israel in the geopolitical goals of Russia and the United States in the Syrian crisis? The results of this article show that Russia and America each one have long geopolitical goals in the Middle East and in this direction among the variables that directly and indirectly affect these goals are the regional role of Iran and the security of Israel. This research method is a descriptive-analytical and in terms of purpose is applied where the effort will be using scientific and research papers and other library resources to analyze and compare the geopolitical goals of Russia and America in the 2011 Syria Crisis with emphasis on Israel's security and the regional role of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria 2011crisis
  • security of Israel
  • Iran
  • Middle East region
آجرلو، حسین (1390)، تحولات سوریه: ریشه‌ها و چشم اندازها، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 66
احمدی، حمید (1366)، حزب بعث، فصلنامه دانشگاه انقلاب، شماره 46
اسدی، علی اکبر (1391)، بحران سوریه و تأثیر آن بر بازیگران و مسائل منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 50
ایزدی فرد، عباس (1381)، گزارش سفر به کشورهای سوریه، لبنان و ترکیه، فصلنامه علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع)، شماره 17
بصیری، محمد علی و زهرا آقا محمدی و احسان فلاحی (1395)، بسترهای شکل گیری و تداوم تروریسم در خاورمیانه مطالعه موردی داعش در عراق و سوریه، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 19
پوستین چی، زهره (1387)، گذار از کمربند شکننده بازسازی امنیت همیارانه در خلیج فارس، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 11
جانسیز، احمد و روح الله قاسمیان (1392)، جریان شناسی مخالفان بومی و غیر بومی در بحران سوریه، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 5
جعفری ولدانی، اصغر (1385)، دیدگاه‌های نظری در مطالعات منطقه‌ای، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 223 و 224
چارارا، ویلیام (1384)، التهاب در خاورمیانه، فصلنامه سیاحت غرب، شماره 27
چوگانی، حسن و فاطمه صفری، (1395)، برسی بحران‌های داخلی سوریه و اهداف شکل گیری گروه‌های تروریستی، شماره 16
حاتمی، محمدرضا (1394)، کارویژه تحولات سوریه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، شماره 17
حافظ نیا، محمد رضا و زهرا احمدی پور و عزت الله عزتی و احسان لشگری (1390)، تبیین نظری - فلسفی علل تداوم رقابت‌های ژئوپلیتیک در روابط بین الملل پس از فروپاشی بلوک شرق، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره 11
حشمتی جدید، مهدی و حسین باقری و محمدرضا بشارتی و حمید رضا حشمتی (1393)، تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 89
رضازاده، میثم و سجاد نجفی (1395)، جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011)، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 95
رضازاده، میثم و سجاد نجفی (1395)، جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011)، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 95
شیخ نوری، محمد امیر (1385)، نام و اهمیت خلیج فارس، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام، شماره 2
فیلیر، جلیل (1374)، اقتصاد سوریه و احتمالات همکاری مشترک با سوریه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 5
قراگز لو، محمد (1379)، خلیج فارس، خلیج فارس است؛ نیم نگاهی به جغرافیای تاریخی خلیج فارس، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 155 و 156
کوشکی، محمد صادق و ابراهیم طاهری بزی (1394)، حضور روسیه در خاورمیانه در دوره‌ی پوتین؛ (احیای نفوذ روسیه در کشورهای زیر نفوذ اتحاد شوروی)، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 16
لشگری تفرشی، احسان (1394)، تبیین نظری بنیادهای ژیوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 38
منصوری، محمدحسین (1392)، بررسی مواضع و اهداف روسیه در بحران سوریه، فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی، سال پنجم- شماره 31
موفقیان، پرستو و عباس احمدی و یاسرعظیمی (1391)، تحولات سوریه؛ بررسی و ارزیابی آرایش جغرافیایی نیروهای درونی و گرایش بیرونی آنان، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 27
ناجی، ناصر و عبدالرضا فرجی راد (1394)، آینده سیاسی سوریه و منافع استراتژیک ایران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 45
نیاکویی، امیر و حسین بهمنش (1391)، بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها، فصلنامه روابط خارجی، شماره 16
نیاکوئی، سید امیر و حسین بهمنش (1393)، راهبرد امنیتی ایران در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی آمریکا در خاورمیانه (2015- 2001)، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 10