شناسایی اقدامات اولویت دار در برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی(نمونه موردی مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

  یکی از مهمترین مشکلات مردم در فضاهای روستایی استان کرمانشاه، بیکاری و عدم تنوع در فعالیت­های اقتصادی است. امروزه گردشگری به عنوان راهی جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان محسوب می­شود. هدف کلی این مقاله، شناسایی اقدامات اولویت­دار در برنامه­ریزی توسعه گردشگری روستایی شهرستان کرمانشاه می­باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از روش توصیفی(پیمایشی- زمینه­یابی) استفاده شده و ابزار جمع­آوری اطلاعات مبتنی بر تلفیقی از روشها نظیر؛ مشاهده میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با روستاییان بوده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بیش از 52 نقطه­ – جاذبه در روستاهای شهرستان کرمانشاه وجود دارد که با برنامه­ریزی و ساماندهی آنها می­توان به توسعه صنعت گردشگری روستایی کمک کرد. بیشتر این جاذبه­ها (28 مورد) از نوع مذهبی– زیارتی بوده و اکثر آنها از دسترسی مناسب برخوردار نیستند. از بین این جاذبه­ها تنها 5 نقطه – جاذبه دارای شعاع عملکرد منطقه­ای بوده و مابقی از شعاع عملکرد ناحیه­ای و محلی بهره­مندند. همجواری کلان شهر کرمانشاه با فضاهای روستایی شهرستان کرمانشاه، به ضرورت برنامه­ریزی و ساماندهی این جاذبه­ها جهت جذب گردشگر از کلان شهر کرمانشاه می­افزاید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify priority actions in planning rural tourism (Case study: Kermanshah County's villages)

نویسنده [English]

  • Nowzar Ghanbari
Assistant Prof. of Geography, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
    One of the major problems in rural areas of Kermanshah is unemployment and lack of diversification of economic activities. Today, tourism is a way to create jobs and increase rural incomes. The main objective of this article is identifying priority actions about rural tourism planning in Kermanshah County's villages.
This study is applied and descriptive survey method to do it used. A combination of methods to collect information such as: observations, questionnaires and interviews with villagers are used. The results show that there are more than 52 attractions in Kermanshah County's villages as with planning and organizing they can be helped to develop rural tourism industry. Most of the attractions of religious pilgrimage and most of them do not have proper access. Of all the attractions, five attractions have regional function and other attractions, are the regional and local function. Planning is essential to organize spaces of rural tourism around the city of Kermanshah.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rural tourism
  • Kermanshah County's villages
  • rural economy
  • tourism economy