تحلیلی بر نقش سیاست‌گذاری‌ها در توسعه و عمران گردشگری در مناطق روستایی، مطالعه موردی، مجموعه روستایی ده بالا شهرستان تفت

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری- تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین و پویاترین فعالیت‌ها در جهان مطرح هست. از این‌رو این کشورها قادر شده‌اند مسائل مهمی نظیر درآمد ارزی و رونق اشتغال و تبادل و تعامل فرهنگی و ایجاد بازار مصرف تولیدات و خدمات و پرکردن اوقات فراغت و حضور آگاهانه و فعالانه در عرصه ارتباطات و اطلاعات جهانی را درجهت پیشرفت و توسعه کشورشان برای مردمانشان به ارمغان آورند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت عظیم گردشگری به حساب می‌آید که می‌تواند نقش عمده‌ای را در توانمندسازی مردم محلی و تنوع‌بخش به رشد اقتصاد، افزایش کیفیت شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی ایفا نماید یکی از مناطق مستعد گردشگری در استان یزد مجموعه روستاهای ده بالا هست که شامل 8 روستای به ثبت رسیده آشنایی، باغستان، توده، جانبرازان، آمحسن، قرق، زیرباغشاه (دکتربهشتی)، شیخ علیشاه بوده و از نظر تقسیمات سیاسی به عنوان یکی از روستاهای دهستان شیرکوه از توابع بخش مرکزی، شهرستان تفت هست. این پژوهش به دنبال نقش و جایگاه سیاست‌گذاری‌ها در شاخص‌های توسعه مجموعه روستایی ده بالا هست. از لحاظ متدولوژی تحقیق به صورت ترکیبی حاصل روش‌های کیفی و کمی هست. از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا استنباطی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) و از نظر آنالیز یافته‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی هست شیوه تجزیه و تحلیل پژوهش روش‌های آماری توسط نرم‌افزار (SPSS) هست تحلیل داده‌ها بوسیله آزمون کای اسکوئر و تی تست تک نمونه‌ای انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده سه گروه (سرپرستان، مدیران و گردشگران) می‌باشند. آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد که از سه گروه مورد پرسش، دو گروه بر معناداری سیاست‌گذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی اذعان داشته‌اند. آزمون فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که از سه گروه مورد پرسش، هر سه گروه بر معناداری سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی صحه گذاشته‌اند این در حالی است که فرضیه سوم نیز بر معناداری سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در توسعه و عمران مجموعه روستایی ده بالا از دیدگاه هر سه گروه، دلالت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Policy in Development Tourism in Rural areas, Case Studies dehbala rural, province of Taft

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghorbaniyan Anarzadeh 1
  • Alireza Estelaji 2
  • Shoreh Taj 3
1 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Geography & Rural Planning, Islamic Azad University, Yadegare Imam (Rah), Shahr Rey, Tehran, Iran
3 Faculty member, Dept of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The tourism activity today as one of the most important and dynamic in the world is the ether of this activity. Hence these countries have been able important issues such as the exchange earnings and employment growth and cultural exchange and interaction and the creation of the consumer market manufacturing and services, and leisure time and the dot-consciously and actively in the field of communications and information of the world towards progress and development for the people that bring their country. In this regard, the rural tourism of the details of a great industry of the tourism is considered to be a major role in strengthening and diversifying the local economic growth, Increase and improve environmental quality, social and cultural indicators of the facade of the Fa One of his areas suitable for tourism in the villages of the top ten, his or her against the King and the political divisions as Shirkooh a village in the Central District, the city of Taft's. This research for the role and relative standing policy of rural development indicators is the dehbala. From In terms of Methodology Research To the face hybrid The result Methods Qualitative And A little Well. From Opinion Target Practical And From Opinion The way Performance Inferential (Questionnaires, interview And View) and From Opinion analyze Results To the face Descriptive And Analytical LT is The way Parsing And Analysis Research Statistical methods by software (SPSS) Is Data analyzed by chi-square tests and t tests were performed single sample. The population of this study, the AH leaves the grate Groups (Supervisors, managers and tourists) Are. The first hypothesis suggests that the question of the three groups, two groups of significant economic policy in rural development and tourism development of the collection have been acknowledged. The second hypothesis suggests that questioned three groups, each group on social policy and cultural significance of rural development and tourism development have confirmed the third hypothesis is also significant that while policy environmental investment in the development of rural dehbala of all three groups view, implies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Village
  • Politics
  • village dehbala
ابراهیم بای سلامی، غلامحیدر (1395)، معنویت و مبانی فرهنگ حلال در سیاست‌گذاری گردشگری، سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی، تهران، انجمن علمی گردشگری ایران، دانشگاه علم و فرهنگ.
احمدزاده، رسول؛ علیرضا سلیمانی و رحمان شریفیان (1393)، سیاست‌های دولت و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی، اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه، تهران، موسسه نارکیش.
احمدپور، خسرو (1395)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری موزه میراث روستایی گیلان (با استفاده از الگوی تحلیلی سوات)، دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
رضایی قشلاقی، علیرضا و کامران نوری (1395)، نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان صحنه، اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
رضوانی محمدرضا، رمضان زاده لسبویی مهدی و خراسانی محمد امین (1391)، توسعه گردشگری روستایی محلی گرایی و تغیرات فرهنگی، ترجمه، انتشارات مهکامه، چاپ اول. تهران.
زائری، هاجر و بهمن خسروی پور (1395)، نقش گردشگری در توسعه روستایی، دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس، دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
دشتی شفیعی، علی؛ رقیه فتحی و علیرضا امیری (1395)، تحلیل صنعت گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
خواجه نبی فهیمه (1395)، ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری در توسعه مناطق روستایی، سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
خلیل طهماسبی، محمدرضا و اسماعیل جهانبخش (1395)، بررسی بعد جامعه شناختی صنعت گردشگری در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: روستاها و مناطق عشایری گردشگری شهرستان لردگان، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
سلمانی، ام البنین؛ فرخنده صیادی و اکبر رسول زاده (1394)، گردشگری روستایی ونقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستای لایزنگان شهرستان داراب)، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
کلانتری خلیل (1382)، پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، انتشارات شریف، تهران.
گازا، مریم؛ نغمه صاحبی و سپیده آشفته پورلیلاکوهی (1395)، نقش توسعه و عمران روستایی روستاهای ساحلی گردشگری، اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا، اردبیل، موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
عالی، حسین و پریسا امیری (1395)، اثرات گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی: روستا سیاوشان)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
علاالدین، فریده (1394)، گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی، شیراز، موسسه عالی علوم خوارزمی.
مفیدی شمیرانی، سید مجید و سیده فائزه افتخاری (1395)، گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین‌المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر.
مکیان سارا سادات و منافیان سارا (1392)، ضرورت سیاست‌گذاری پایدار گردشگری و موانع اجرای موفق آن، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، دانشکده شهید مفتح، همدان.
منصورفر کریم (1387)، روش‌های پیشرفته آماری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
مؤمنی منصور (1386)، تحلیل‌های آماری با استاده از نرم‌افزار SPSS، انتشارات کتاب نو، تهران.
نخذری مقدم، محبوبه؛ حسین دوستی مقدم؛ حبیب الله سارانی و مریم احمدی زاده، (1395) ارزیابی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه نو، دشت سیستان)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق‌های نوین در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
Ashley, Caroline (2000), the Impacts of Tourism on Rural Livelihoods, Available: www.odi.org.ukpublicationswp128.
Anderson, E. Bakir, A. & Wickens, E. (2015). Rural tourism development in Connemara, Ireland. Tourism Planning and Development, 12, 73-86.
Antosova, Gabriela (2013), Multidisciplinary determinants of cultural rural development, Electronic International Interdisciplinary Conference, September‌،No. 2-Issues 6.
Chin‌،C.H. Lo, M.C.‌،Sougan, P. & Nair, V. (2014) Rural Tourism Destination Competitiveness: A Study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, PP. 35-44.
Nikolich, R, Stefanovich, V. Azemovich, N. (2012), Economic Valorization of Rural Tourism (Suva Planina A Mountain in South Eastern Serbia)‌،Economics Management Information Technology, Vol. 1, No.2.
Radac, A.B. Csosz, I. Iulianamerce, I. Matias, C.C & Dobra, C.I. (2012), The benefits of rural tourism. In sustainable rural development, International Scientific Symposium, Timisoara, Romania, 14(4), 369-372.
Zhang,XueMing. (2012), Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou based on SWOT analysis. Vol 16, 1295- 1299,
Woods, Mike, (2000), Diversifying the rural economy: Tourism development, Available: srdc.msstate.edupublicationswoods.pdf 20_WTO (1994) National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, London: World Tourism Organization and Rout ledge.
Holland J. Burian M. and Dixey L. (2003), Tourism in Poor Rural Areas, Diversifying the Product and Expanding the Benefits in Rural, Paper No.
 Szabo, Bernadett, (2005), Rural Tourism as Alternative Income souece for Rural Areas along the Hortobágy,Der ländliche Tourismus als alternative Einkommensmög lichkeit auf demLande bei Hortobágy.
Sillignakis, K.S. (2002), Rural Tourism: An opportunity for sustainable development of rural areas (www.sillignakis.com).
 Williams, Alistair, (2006), Tourism Hospitality Marketing: Fantasy, Feeling and Fun, International Journal of Contemporary Hospitality Management,18 (6),482-491.