پتانسیل سنجی و مکان‌یابی مناطق مستعد احداث اکوکمپ‌های عشایری (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان سمیرم)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 هیات علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

صنعت گردشگری به دلیل درآمدزایی و ایجاد اشتغال در دهه های اخیر مورد توجه زیادی از سوی دولت‌ها قرار گرفته است. در این بین گردشگری عشایری، به‌عنوان فرصتی نوین به بیان و معرفی چشم‌انداز‌های مناطق عشایری که به دیدنی‌ترین جاذبه عصر تکنولوژی لقب گرفته‌اند، می‌پردازد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی توانایی‌ها و ظرفیت‏های اکوتوریسمی و شناسایی مناسبترین مکان‌ها در دهستان وردشت برای توسعه اکوکمپ عشایری پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی-تحلیلی است. روش جمع‏آوری داده‎ها نیز به صورت ترکیبی از نوع پیمایشی و اسنادی می‌باشد. بر این اساس 25 پرسش‌نامه برای امکان‏سنجی و 10 پرسش‌نامه نیز برای شناسایی مناسب‌ترین مکان به کار گرفته شد و با بهره‏گیری از روش SWOT قابلیت‏ها و توانایی-های منطقه شناسایی و طبقه‎بندی گردید و با بهره‎گیری از تکنیک AHP در محیط GIS بهترین مکان جهت احداث اکوکمپ عشایری انتخاب شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‏دهد که استراتژی نوع تهاجمی دارای برتری نسبی در مقایسه با سایر استراتژی‏های چهارگانه است یعنی در منطقه باید نقاط قوت و فرصت را به حداکثر رساند. با توجه به معیارهای انتخاب شده براساس روش AHP مناسب-ترین مکان برای توسعه اکوکمپ عشایری ، روستاهای تنگ‌دوئی، ورق، گردنه خاکی، حسین آباد، کاسنگان سفلی، علی آباد، کاکا آباد علیا، حیدر آباد، کنده قبرستان، فتح آباد، نصرت‌آباد، ملاقلی، جلال آباد، صادق آباد، دولت قرین علیا، هفتجان، دزبان، دره، سولک، نرمه، حاجی آباد، شوره چمن، دیزیجان، مزرعه سورد، قاپاقلو، گل‌کن سفلی، گل‌کن علیا، مزرعه میل و رباط، مطلوبیت مناسب جهت ایجاد اکوکمپ را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentiometric and Location Predatory Areas for Construction nomadic EcoCamp (Case Study: Part of Semirom Province)

نویسندگان [English]

  • ali shahdadi 1
  • yoosef ghanbari 2
  • elham salmani zadeh 3
  • ali azareh 1
چکیده [English]

Tourism industry has attracted considerable attention from governments in terms of revenue generation and job creation in recent decades. In the meantime, nomadic tourism as one of tourism subregions, as a new opportunity to express and introduce the perspectives of nomadic areas, which are dubbed the most spectacular era of technology. Considering the importance of the subject in this study, the abilities and capacities of ecotourism and the identification of the most suitable sites in Vardhasht rural district are considered for the development of the nomadic Eco camp. The current research is applied in terms of the nature of the descriptive-analytical method. The data collection method is also a combination of survey and document types. Accordingly, 25 questionnaires were used for feasibility and 10 questionnaires were used to identify the most suitable places. Using SWOT method, capabilities and capabilities of the region were identified and classified and utilized The AHP technique in the GIS environment is the best place to build the nomadic ecocamp. The results of research show that aggressive type strategy has a relative advantage over the other four strategies, that is, in the region should maximize the strengths and opportunities. According to the selected criteria based on the AHP method, the most suitable place for the development of the nomadic eccamp, the Tang-e-Dai villages, Sheikh, Khaki, Hossein Abad, Kazangan Sufli, Ali Abad, Kaka Abad Oliya, Heydar Abad, Cemetery, Fathabad, Malagoli, Jalalabad, Sadegh Abad, Gharineh Oliya, Haftejan, Dareh, Haji Abad, Lower Flower Good Utility To create an ecocamp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • Feasibility؛ EcoCamp؛ tribes؛ Vardhasht
ابراهیم‏زاده، عیسی.آقاسی‏زاده، عبدالله (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش‏های شهری و منطقه‏ای، ش 1: 128-107.
تقیلو، علی اکبر. موسوی، نجف (1394). ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیربنایی و تکنولوژیکی تکنولوژیکی جامعه عشایری استآن‏های ایران. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، ش 14:179-163.
حاجی‎نژاد، علی. آقایی، واحد (1392). راهکارهای بهینه توسعه اکوتوریسم استان اردبیل با استفاده از روش برنامه‏ریزی استراتژیک (SWOT)، مجله چشم­انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، ش 22: 15-35.
خاکپور، براتعلی. روشن ضمیر، رضا (1389). قابلیت‌های گردشگری عشایر خراسان شمالی و تأتیر آن در توسعه ناحیه‌ای، همایش ملی هنر اسلامی- ایرانی در خراسان شمالی، دانشگاه پیام نور بجنورد.
رحیمی، راضیه (1392). امکان سنجی و مکان یابی احداث کمپینگ در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای ابیانه). پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه اصفهان.
شایان، سیاوش. پارسایی، اسماعیل (1386). امکان سنجی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان کهگلیویه و بویر احمد، ویژه نامه جغرافیا، بهار، 53: 183-153.
فرجی سبکبار، حسنعلی. صفرزاد، طاهر (1388). بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در تعیین مکان بهینه برای دفع مواد زائد جامد شهری دهستان مرکزی شهرستان مهاباد، دومین همایش ملی علوم جغرافیایی، مهر، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، مرکزی ارومیه.
فلاح، مهدی (1392). مکان‏یابی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر قشم)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسن وقارفرد، دانشگاه هرمزگان.
قنبری سیروس، رضایی سمیه، منصوری دانشور محمدرضا. 1393. بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری عشایری با استفاده از تکنیک SWOT (مطالعه موردی: ایل بختیاری). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. 3(10): 105-119.
کریم­پور ریحان، مجید. شریف جاهد، شهرزاد (1396). مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، ش28: 18-7.
گندمکار، امیر (1389). برآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرستان سمیرم با استفاده از مدل.TCIفصلنامه جغرافیای طبیعی، ش8 : 110- 99.
لطفی، صدیقه، رمضان زاده لسبوئی، مهدی، ابراهیمیان، مهناز (1396). سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم‌گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک). مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، ش21: 54-76.
مخفی، گلنار، رونیاسی، نسیم، سبحان اردکانی، سهیل، اکبر یالپانیان، علی (1391). مکان­یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان.جغرافیا و مطالعات محیطی، 2: 94-79.
مردانی، علی. زیاری، کرامت اله (1394). امکان سنجی ایجاد و برنامه‌ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه کوهسار، همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران.
مصطفوی، مهدی. هوشمند، محمود. محقق، اکرم (1391). بررسی اثرات صنعت گردشگری بر نابرابری درامدی در کشورهای مختلف در حال توسعه، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان.
مظاهریان، حامد. زیاری، رضا (1393). طراحی کمپ های تفریحی- گردشگری (مطالعه موردی: سیلوانا)، پژوهش های جغرافیای انسانی، ش4 :730- 719.
معزکریمی، عاطفه (1393). نقش کمپ‌های اقامتی سازگار با محیط زیست(اکوکمپ) در توسعه اقتصادی جامعه محلی(مطالعه موردی: اکوکمپ کویری متین آباد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.
یادگاری، علی (1394). مکان یابی پارکینگ­های عمومی در مناطق تاریخی با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: مناطق 1 و 3 اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی امین فولادشهر.
De Lima، I. B., Kumble, P. A., de Almeida, M. G., Chaveiro, E. F., Ferreira, L. C. G., & Mota, R. D. (2016). Ecotourism community enterprises and ethno development: modelling the Kalunga empowerment possibilities in the Brazilian savannah. Brazilian Journal of Science and Technology, 3(1), 1-12
Jones, S. (2005). Community-BASED Ecotourism the Significance of Social Capital, Annals of Tourism Research, 32 (­2), 303–324.
Marin-Pantelescu, A. (2015). The Perspective of Camping Tourism in Romania, Academic. Journal of Economic Studies, 1(4), 45–53.