دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، مهر 1400 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله ‏ای در شهر تهران

صفحه 1-16

10.22034/jgeoq.2021.136645

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


تأثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی

صفحه 85-97

10.22034/jgeoq.2021.128864

محمدعلی خداجو؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ امیر گندمکار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تدوین مدل نظری شهر دوستدار سالمند با استفاده از الگوی فراترکیب

صفحه 129-144

10.22034/jgeoq.2021.136658

مینا هرندی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید صابری؛ امیرحسین شبانی


نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان

صفحه 211-224

10.22034/jgeoq.2021.136679

سید ابوالفضل موسوی؛ مریم یارمحمدی توسکی؛ ژیلا مشهدی میغانی


ارزیابی جایگاه اقتصادی پسماندهای جامد شهری (مورد مطالعه شهر آمل)

صفحه 299-318

10.22034/jgeoq.2021.136724

محمد محمدی؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری اردجانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

روند الحاق روستاهای شمال کلانشهر تهران با تاکید بر روستاهای مناطق درکه و دربند

صفحه 373-396

10.22034/jgeoq.2021.136732

کبری زه بری برازجانی؛ حمیدرضا محمدی؛ بیژن رحمانی؛ محمدتقی رضویان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رابطه بین هم‌کنشی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در بین شهروندان شهر اصفهان

صفحه 397-416

10.22034/jgeoq.2021.135678

اکرم قرشی؛ منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در مدیریت فرهنگ فروش (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز استان ایلام)

صفحه 433-447

10.22034/jgeoq.2021.135672

محمدرضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

صفحه 593-604

10.22034/jgeoq.2021.136747

سمیه خواجه نژاد؛ حمید ماجدی؛ تیمور رحمانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 621-636

10.22034/jgeoq.2021.136889

علی ریکی؛ مریم کریمیان بستانی؛ غلامرضا میری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزی ایران با تاکید بر ظرفیت سازی

صفحه 648-660

10.22034/jgeoq.2021.137491

منصور طیوری؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ محمد صادق صبوری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

بررسی نقش بازارچه‌ی مرزی باشماق در توسعه‌ی شهرستان مریوان

صفحه 842-864

10.22034/jgeoq.2021.180418

ابوالفضل قنبری؛ ایوب احمدپور