نویسنده = حسین قاسمی نرگسی
بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی