کلیدواژه‌ها = شهر کرمانشاه
تاب‌آوری شهر کرمانشاه و شیوه‌های ارتقاء آن

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 14-39

10.22034/jgeoq.2023.85686.1047

رویا سنجری نیا؛ عباس ملک حسینی؛ مجید شمس