نویسنده = سمیه محمدی حمیدی
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کشورهای صادرکننده عمده نفت جهان

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 363-379

حسین نظم فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزانه سادات حسینی جنبذی


3. سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 77-94

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ نوبخت سبحانی