«به سایت  فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای خوش آمدید»

فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای  در سال، 4 شماره از آن منتشر می شود. جهت داوری مقالات مبلغ سیصد هزار تومان به شماره حساب  40028100107080901  و یا شماره کارت 5022297000060769 بانک پاساگارد به نام موسسه آموزش عالی قشم واریز و تصویر فیش واریزی (حتما مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی و کد مقاله بر روی فیش باشد) فقط در سامانه فصلنامه ثبت نمایید تا در اسرع وقت در روند داوری قرار گیرد و حداقل زمان جهت داوری مقالات 3 ماه می باشد. یادآور می شود پرداخت هزینه داوری به منزله تایید مقاله نبوده و پذیرش مقاله منوط به تایید داوران است. در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود. 

لطفا در وارد کردن ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، نویسنده مسئول و سمت نویسندگان دقت لازم را بفرمایید بعد از بارگذاری به هیچ عنوان تغییر نخواهد یافت.

 پاسخگویی فقط از طریق ایمیل institute.qeshm@gmail.com انجام می شود