نویسنده = علی اصغر اسماعیل پورروشن
تعداد مقالات: 6
1. تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 11، شماره 4، پاییز 1400، صفحه 341-353

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


2. الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 484-510

اسماعیل مکرمی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن


3. تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

دوره 11، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


4. آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


5. نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور