کلیدواژه‌ها = قومیت
تعداد مقالات: 4
2. بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


3. تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 849-878

حسن صفوی پناه؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


4. تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 503-519

سید هادی مصطفوی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده