نویسنده = حسین ابراهیم زاده اسمین
تعداد مقالات: 3
1. سنجش سطح ایمنی بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: بوستان‌های منطقه 1 شهر شیراز)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 405-420

فاضل حاجی زاده؛ حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب


2. ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 7، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


3. بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 201-212

وکیل حیدری ساربان؛ میرناصر میرباقری هیر؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ حسین ابراهیم زاده اسمین