نویسنده = سید محمد رضا حسینی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 405-427

سید محمد رضا حسینی احمدی؛ علیرضا گلشنی؛ اسماعیل شفیعی