نویسنده = بهرام امیر احمدیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری( مطالعه موردی: منطقه22 شهر تهران )

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 199-216

زیور آزادی؛ حسین مجتبی زاده؛ بهرام امیر احمدیان