کلیدواژه‌ها = محله یاقوت آباد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاههای نابسامان شهر ساوه

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 105-116

علی نوری کرمانی؛ کبری طاهری


2. بررسی نقش عوامل هویت بخش در سکونتگاه‌های نابسامان شهر ساوه

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 23-34

علی نوری کرمانی؛ کبری طاهری