کلیدواژه‌ها = سنندج
تعداد مقالات: 3
2. برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج با بهره گیری از تکنیک Meta- Sowt

دوره 9، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 281-306

اسماعیل علی اکبری؛ سید مهدی موسی کاظمی؛ منیر یاری


3. کاربرد مدل تاکسونومی عددی در تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 311-324

هما حبیبیان؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری