کلیدواژه‌ها = خانه‌های سنتی و مدرن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن (مطالعه موردی: شهر ‏گرگان)‏

دوره 10، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 535-555

محمد رضا قربانی پارام؛ سیروس باور؛ هادی محمودی نژاد