کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


3. برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

دوره 10، 1-2، زمستان 1398، صفحه 847-863

علی رستمی فر؛ قاسم محمدی؛ نجادعلی الماسی؛ یداله دادگر


5. نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اجتماعی جزیره قشم

دوره 6، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 193-205

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادر قلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی