نویسنده = صدیقه لطفی
تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی