اخبار و اعلانات

انعقاد قرارداد مشاوره در زمینه نمایه سازی نشریه در پایگاه های معتبر داخلی و بین المللی

قرارداد نمایه سازی نشریه در پایگاههای علمی معتبر داخلی و بین المللی میان دکتر افشین متقی دستنائی سردبیر نشریه و آقای دکتر مهدی رمضانی کارشناس نمایه سازی در تاریخ 24 / 03 / 1402 به امضاء رسید. 

مطالعه بیشتر

هزینه داوری

بعد از دریافت ایمیل رسمی مجله، جهت داوری مقالات مبلغ 300 هزار تومان به شماره حساب 40028100107080901 و یا شماره کارت 5022297000060769 بانک پاساگارد به نام موسسه آموزش عالی قشم واریز و تصویر فیش واریزی(حتما مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی و کد مقاله بر روی فیش نوشته شود) را در سامانه فصلنامه بارگذاری نمائید تا مقاله در پروسه داوری قرار گیرد. در صورت تایید داوران و دریافت پذیرش پس از بررسی و تأیید به وسیله هیأت تحریریه مجله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و هزینه چاپ با هماهنگی دفتر فصلنامه واریز شود.

مطالعه بیشتر

راه های تماس با دفتر فصلنامه

آدرس دفتر مجله: قشم، میدان ژئو پارک، سایت نخل زرین، موسسه آموزش عالی قشم تلفن تماس دفتر مجله: 07635246601 پست الکترونیک: qeshmmajaleh@gmail.com 

مطالعه بیشتر