کلیدواژه‌ها = استان هرمزگان
پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 115-127

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده


آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 39-50

کیومرث یزدان پناه درو؛ مصیب قره بیگی؛ غلامرضا نیاسری