کلیدواژه‌ها = بارش
چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 115-127

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده