کلیدواژه‌ها = تحلیل تاثیر متقابل
تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 898-923

نوبخت سبحانی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور