کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی اقلیمی
پهنه بندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کلاسیک

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 115-127

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده