رویکردشناسی رسانه‌های سنتی-سیاسی در ایران (نمونه‌ی موردی: منبر)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار علوم ارتباطات، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

چکیده

همراستا با تحولات روزافزون در حوزه‌ی رسانه و به‌ویژه با سلطه‌ی شبکه‌های اجتماعی، شیوه‌های نگرش و زندگی اجتماعی نیز تغییر یافته است. مجموعه‌ی این تحولات، ابزارها و رسانه‌های سنتی را به چالش کشیده و لزوم اتخاذ رویکردها و رهیافت‌های تحول‌آفرین و متناسب با وضعیت روزآمد اجتماعی را نمایان ساخته است. از جمله، منبر به عنوان یک شبکه‌ی رسانه‌ای سنتی که کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه سیاسی دارد، با همه‌گیری شبکه‌های مجازی و تحولات ساختاری و رفتاری در جامعه‌ی ایران، با چالش‌هایی مواجه است. با توجه به اهمیت نهادی و کارکردی منبر در ساحت سیاسی و اجتماعی ایران امروز، پژوهش پیش رو، به تبیین و رویکردشناسی رسانه‌ی منبر در زمان معاصر پرداخته است. بدین منظور، با بهره‌گیری از روش فرآیندپژوهی، به تحلیل گفتمان‌های تولید شده از سوی دو تن از منبریان معاصر، شامل محسن قرائتی و ناصر رفیعی پرداخته و رویکرد کاربست‌های اقناع اندیشه، روش‌های تولید انگیزش و دایره‌ی مخاطبان آنان را بررسی کرده است. نتایج نشان داد که پاره‌گفتارهای سیاسی، اخلاق اجتماعی و نیز کاربست‌های داستانی از مهمترین کاربست‌های اقناعی و انگیزشی و طیف جوانان نیز به عنوان برجسته‌ترین مصادیق خطابی محسوب می‌شوند. از منظر رویکردشناسی، با توجه به تغییرات نسلی در طیف جوانان و با سلطه‌ی شبکه‌های اجتماعی، به‌نظر می‌رسد کاربست-های اقناعی و انگیزشی منبرها، نیازمند بازبینی جدی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing of the Approach of traditional-political media in Iran (Case study: pulpit)

نویسندگان [English]

  • Hossein Torkashvand 1
  • Mohammad Mazidi 2
  • Hossein Eslami 2
1 Doctoral student of communication sciences, Meibod branch, Islamic Azad University, Meibod, Iran
2 Assistant Professor of Communication Sciences, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran
چکیده [English]

In line with the increasing developments in the field of media and especially with the dominance of social networks, attitudes and social life have also changed. The collection of these developments has challenged traditional tools and media and highlighted the need to adopt transformational approaches and approaches appropriate to the current social situation. For example, the pulpit, as a traditional media network that has social, cultural and especially political functions, faces challenges with the epidemic of virtual networks and structural and behavioral changes in Iranian society. Is. Considering the institutional and functional importance of the pulpit in the political and social field of Iran today, the present study has explained and approached the pulpit media approach in contemporary times. For this purpose, using the research process method, to analyze the discourses produced by two contemporary pulpits, including Mohsen Gharaati and Naser Rafiei, and to examine the approach of persuasion applications, methods of generating motivation and their audience has done. The results showed that political discourses, social ethics as well as narrative applications are the most important persuasive and motivational applications and the youth spectrum considered as the most prominent examples of rhetoric. From an epistemological point of view, given the generational changes in the youth spectrum and the dominance of social networks, it seems that the persuasive and motivational uses of the pulpits need serious consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pulpit
  • social networks
  • persuasion
  • motivation production
  • young audience
باهنر، ناصر (1396)، رسانه‌ها و دین: از رسانه‌های سنتی تا تلویزیون، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
روح­بخش، رحیم (1397)، شبکه پیام‌رسانی در نهضت امام خمینی (ره)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
ریچموند، ویرجینیا پی (1397)، رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی، ترجمه فاطمه سادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، تهران: نشر دانژه.
قرائتی، محسن‌ (1393)، تفسیر نور، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
کوبلی، پل (1396)، نظریه­های ارتباطات (جلد سوم)،، ترجمه احساس شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مایرز، گیل. ای، مایرز، میشله. تی (1393)، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا صابر آملی، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
مکارم شیرازی، ناصر (1398)، اخلاق اسلامى در نهج البلاغه، قم: انتشارات نسل جوان.
ملانوری، حسین (1398)، روش سخنرانی دینی، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
Ayers, JW. (2021). "Spread of Misinformation About Face Masks and COVID-19 by Automated Software on Facebook". JAMA Internal Medicine. 181 (9): 125–153.
Barberá, P. (2020). "Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Barrera, O., Guriev, S., Henry, E. and Zhuravskaya, E. (2020). "Facts, alternative facts, and fact checking in times of post-truth politics". Journal of Public Economics. 182(1): 104-123.
Benkler, Y. (2021). "A Political Economy of the Origins of Asymmetric Propaganda in American Media". In Bennett, W. Lance; Livingston, Steven (eds.). The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States. Cambridge University Press. pp. 43–66.
Cinelli, M., Morales, G., De Francisci; G. and Starnini, M. (2021). "The echo chamber effect on social media". Proceedings of the National Academy of Sciences. 18 (9): 202-218.
Durante, R., Pinotti, P. and Tesei, A. (2019). "The political legacy of entertainment TV". American Economic Review. 109(7): 249–253.
Fowler, E., Franz, M. and Ridout, T.N. (2020). "Online Political Advertising in the United States". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press. pp. 111–138.
Fukuyama, F. and Grotto, A. (2020). "Comparative Media Regulation in the United States and Europe". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press. pp. 199–219.
Garimella, K., Smith, T., Weiss, R. and West, R. (2021). "Political Polarization in Online News Consumption". Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media. 15(3): 152–162.
Jennings, W. (2021). "Lack of Trust, Conspiracy Beliefs and Social Media Use Predict COVID-19 Vaccine Hesitancy". Vaccines. 9(6): 59-73.
Keller, D. and Leerssen, P. (2020). "Facts and Where to Find Them: Empirical Research on Internet Platforms and Content Moderation". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Levy, R. (2021). "Social Media, News Consumption, and Polarization: Evidence from a Field Experiment". American Economic Review. 111 (3): 83–90.
Park, C.S. (2021). "Impacts of Cross-Ownership between Newspapers and Television on Viewpoint Diversity: Testing One-Owner-One-Voice Thesis". Journalism Studies, 4(2): 1–18.
Petratos, P.N. (2021). "Misinformation, disinformation, and fake news: Cyber risks to business". Business Horizons. 64 (6): 763–774.
Pickard, V. (2020). "The Public Media Option: Confronting Policy Failure in an Age of Misinformation". In Bennett, W. Lance; Livingston, Steven (eds.). The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States. Cambridge University Press.
Porter, E. and Wood, T.J. (2021). "The global effectiveness of fact-checking: Evidence from simultaneous experiments in Argentina, Nigeria, South Africa, and the United Kingdom". Proceedings of the National Academy of Sciences. 118(3): 210-235.
Van der Meer, T. Kroon, A.C., Verhoeven, P. and Jonkman, J. (2019). "Mediatization and the Disproportionate Attention to Negative News". Journalism Studies. 20(6): 783–803.
Wittenberg, C. and Berinsky, A.J. (2020). "Misinformation and Its Correction". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Woolley, SC. (2020). "Bots and Computational Propaganda: Automation for Communication and Control". In Persily, Nathaniel; Tucker, Joshua A. (eds.). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge University Press.
Zhuravskaya, E., Petrova, M. and Enikolopov, R. (2020). "Political effects of the internet and social media". Annual Review of Economics. 12(4): 415–438.