ساماندهی قابلیت‌ها و توانمندی‌های عشایر در راستای امنیت پایدار (با تأکید بر عشایر سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، تهران، ایران

چکیده

ایلات و عشایر میهن اسلامی در گذر زمان در ییلاق و قشلاق و ایل راه‌های عرصه‌ی کوچ، در گیر و دار مسایل و معضلات بسیاری بوده و می‌باشند. جامعه‌ی عشایری ایران به عنوان یکی از جوامع سه گانه‌ی کشور، در کنار جامعه‌ی شهری و روستایی، همواره نقش بارز و تعیین کننده‌ای در سرنوشت سیاسی و حیات اقتصادی کشور داشته‌اند.  بر اساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده‌ی کشور در تیرماه 1387، جمعیت عشایری ایران، یک میلیون و 186هزار و 398 نفر در قالب 212772 خانوار، 104 ایل و 552 طایفه مستقل و 19840 کوچکترین رده‌ی ایلی بوده است.  از جمعیت عشایری استان سیستان و بلوچستان نیز در سرشماری سال 1387، تعداد 95298 نفر در ییلاق و 102245 نفر در قشلاق استقرار داشته اند. در سال 1390 نیز جمعیت عشایر استان برابر102000 نفر اعلام شده که نشان از حضور و علاقه‌ی عشایر به امر کوچ نشینی در عرصه‌ی سرزمین خود دارد.  مسؤولین بر این امر مهم واقف اند که عشایر و مرزنشینان در طول اعصار مختلف در صورت ضرورت، در کنار برادران نظامی و انتظامی، پیشگامان مبارزه با حمله‌ی بیگانگان و چپاولگران بوده و حافظان مرز و بوم میهن خود و مال و ناموس هموطنان به شمار می روند و در این راه فداکاریها و رشادتها نموده و شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و میهن اسلامی نموده اند، به نحوی که حضرت امام(ره)عشایر را ذخایر انقلاب می‌نامند. لذا باید به جد تلاش شود تا ضمن ساماندهی قابلیتها و توانمندی‌های آنان، در مورد رفع محرومیت و افزایش سطح رفاه و زندگی آنان در عرصه‌ی ییلاق و قشلاق، ایل راه‌ها و روستاهای مسیر عشایر اقدام و امکانات لازم نیز مهیا گردد تا روحیه‌ی سلحشوریشان به ویژه در عرصه‌ی امنیت پایدار حفظ شود. این مقاله به اختصار به آن می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nomads of Competences and capabilitiesin organizing in the event of Sustainable security with (emphasis on the Nomads of, Sistan and Baluchistan)

نویسنده [English]

  • Nasrollah Fallhtabar
Islamic Azad University, Yadgare Imam Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
    Islamic homeland of nomadic tribes and clans in winter and summer time in the field of migration routes, in the throes of problems, which are many. Iranian nomadic community as one of the three communities of the country, in the rural and urban population, is always prominent and decisive role in the fate of political and economic life of their country. The authorities and is always setteld by ststes and triebs through their spontaneous form of a sentence. Tribal of sistan andBaluchistan province in the socio.economic conditions of the country is segnificant nomads, that number of the population of nomads to 1387 in Iran 1186398 and 212772 family and 104 tribe and 554 clan and 1984 race have been.  Sistan and Baluchistan in 1387 census, people in the summer96298, and people in the winter of 102245 people have been. In 1390 the population of nomads to 102000people declared that the interest of the nomadic triebs is and in this way and the sacrifices and courage of the martyrs of Islam and Islamic homeland have offered valuable. Therefore, we must work seriously to organize their competences and capabilities, on poverty elimination and increasing prosperity and life in the winter and summer, Il roads, villages and towns of the tribes, provide the necessary facilities to ensure their warrior spirit especially in the field of sustainable security is maintained. This article briefly deals with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: organize
  • Nomads
  • Competences and capabilities
  • Sustainable Security
  • Sistan and Baluchestan
  • tribe
  • clan
آیتی، عبدالحمید، 1344، تاریخ وصاف، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
اداره کل امور عشایری استان سیستان و بلوچستان، 1371، واحد مطا لعات طرح و توسعه، گزارش اجمالی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان.
اداره کل امور عشایری استان سیستان و بلوچستان، 1387، واحد مطا لعات طرح و توسعه، گزارش اجمالی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان.
افشار سیستانی، ایرج، 1368، ایلها، چادر نشینان و طوایف عشایری ایران، نشر نسل دانش.
بدیعی، ربیع، 1367، جغرافیای مفصل ایران، جغرافیای اقتصادی ایران، جلد سوم، نشر اقبال.
باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 1364، تاریخ کامل ایران، ابن اثیر، دانشگاه تهران.
باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، 1382، یعقوب لیث، به نقل از تاریخ سیستان، انتشارات ابن سینا، تهران.
جهانبانی، امان اله، 1338، سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن، بینا، تهران.
زند مقدم، محمود، 1354، درآمدی بر مطالعه عشایر سیستان و بلوچستان، سازمان برنامه و بودجه.
سازمان برنامه و بودجه، 1370، سنتز طرح مطالعه‌ی عشایر سیستان و بلوچستان، گروه هامون، زاهدان.
سازمان امور عشایری ایران، 1390.
سازمان آمار ایران، 1366.
سرشماری ایلاتی ایران، سال 1128 هجری و فرهنگ ایران زمین، جلد20.
سایت سازمان امور عشایری ایران، 1394، طرح جامع ساماندهی عشایر کشور.
سایت اداره کل امور عشایری استان سیستان و بلوچستان، اسفند. 1394
غراب، کمال الدین، 1364، بلوچستان یادگار مترود قرن، کیهان، تهران.
فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، 1369، شماره 11، انتشارات دبیرخانه شورای عالی ایران.
فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، 1370، شماره 14، انتشارات دبیرخانه شورای عالی ایران.
فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب، 1369، شماره 13، انتشارات دبیرخانه شورای عالی ایران.
مشیری، سید رحیم، 1372، جغرافیای کوچ نشینی، سمت، تهران.
مهدی زاده، جواد و کیومرث مسعودی، 1371، بررسی جامعه شناختی صیادان بلوچستان، چکیده مقالات چهارمین کنفراس شیلات ایران.
مرکز آمار ایران، سرشماری اجتماعی- اقتصادی عشایر کوچنده، سال1387.
میرزا ابراهیم، 1355، سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان، به کوشش مسعود گلزاری، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
نیک خلق، علی اکبر، عسکری نوری، 1377، جامعه شناسی عشایر ایران، چاپ پژمان، تهران.
http://www. sb. nomads. ir