روند تغییرات دما در چابهار

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، اصفهان، ایران

3 دانشیار جغرافیا، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

    مقطع زمانی مورد مطالعه در این بررسی 49 ساله می‌باشد. که مربوط به ایستگاه چابهار با طول دوره آماری 1963 تا 2012 را شامل می‌شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه‌ای من - کندال تغییرات داده‌ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه چابهار برای آشکار سازی تغییر احتمالی اقلیم آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال می‌باشد. نتایجی که از این پژوهش حاصل شد به شرح زیر می‌باشد: 1-مطالعه تغییرات دمای حداکثرتمام ماه‌های ایستگاه چابهار در طول دوره آماری به جزء ماه ژانویه روند معنا دار کاهشی به طور محسوسی قابل مشاهده است. در این میان، ماه جولای با عدد 41/.-، آگوست 36/.-، ژوئن و می با 33/. – بیشترین کاهش را نشان می‌دهند. 2- تغییرات دمای حداقل ایستگاه چابهار نیز در 8 ماه از سال روند کاهشی دارد، که ماه نوامبر با عدد 40/. -، جولای با 25/. -، بیشترین کاهش را داشته، در ماه‌های سپتامبر، ژوئن، می وآوریل روندی وجود ندارد، تغییرات رخ داده از نوع تصادفی وناگهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The trend of temperature fluctuations in the chabahar

نویسندگان [English]

  • Ali Salari 1
  • Amir Gandomkar 2
  • Houshmand Ataei 3
1 Ph.D. in Geography, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
2 Assistant Prof. of Geography, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Isfahan, Iran
3 Assosiate Prof. of Payam-e-Noor, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    The period which study in this investigation is related to 49 years old. Period 49 years old is about chabahar that consists of 1963 to 2012 .At the first, try to know the input: changes by using Man – Kendal method and then define the kind and time. The target of this study is investigation of changes of temperature of chabahar its possible changes of normal condition by using Man – Kendal noparameter test. The pbtained results are followed : The study of minmum temperature changes in chabahar nonthly scale shows the intense decrease in this station  which intensity of that is most – 0/40 in november contrast to other months, but there is'nt such monotony in maximum temperature and changes combine of decrease process (TD) and negative mutation (AI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: climate change
  • Climate vibration
  • Temprature process
  • Man-Kendal test. Chabahar