تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری جنگ نوعی از گردشگری است که هدف از آن بازدید از مناطق جنگی و کاوش در خاطرات زمان جنگ است. پیشینه گردشگری جنگ به دوره بعد از جنگ جهانی دوم بازمی گردد که افراد برای بهبود بخشی به زندگی و معاش مردمانی که در مناطق جنگی به سر می‌بردند، به این مناطق سفر می‌کردند. این‌گونه از گردشگری در ایران نیز چندی پس از پایان جنگ تحمیلی ایران با عراق آغاز گشت. این نوع از گردشگری که در حیطه‌ی گردشگری فرهنگی قرار می‌گیرد از شاخه‌های تخصصی و با اهمیت گردشگری است که با نشان دادن ویرانی‌های ناشی از جنگ علاوه بر بیدار کردن حس جنگ ستیزی و عواطف بشر دوستانه در گردشگران به حفظ تاریخ معنوی و حماسی یک کشور کمک می‌کند. گردشگری جنگ می‌تواند کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گوناگونی را در جامعه دنبال کند که تسهیل در جریان هویت بخشی به جامعه به ویژه جوانان از مهم‌ترین این کارکردهاست. یکی دیگر از مزیت‌های بزرگ گردشگری جنگ در ایران، همراه بودن آن با معنویت و انسانیتی است که مدیون رشادت‌های رزمندگان بی‌شماری است که جان در راه اهداف خود گذاشته و عهد خویش را با خون خود امضا نمودند. افراد با سفر به این مناطق با دور شدن از دنیای مادی، راهی برای جستجوی معنویات می‌یابند و خود را از قید این دنیا حتی برای لحظاتی رها می‌کنند. استان خوزستان یکی از استان‌های اصلی در مسیر جنگ بوده است که آثار جنگ در این منطقه به عنوان جاذبه گردشگری مطرح می‌شود. جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله جنگ‌هایی است که در تاریخ، آثار، حماسه‌ها و رشادت‌های آن ثبت شده است و برای گردشگران جذابیت‌های خاص خود را دارد. این آثار در حال حاضر شاید تنها هدف سفر کاروان راهیان نور باشند، اما این ظرفیت را دارند تا مانند سایت­های باقی مانده از دوران جنگ جهانی دوم که گردشگران بسیاری را به خود جذب می­کنند، مورد بازدید گردشگران مختلف داخلی و خارجی قرار بگیرند. بنابراین پژوهش حاضر در راستای استفاده از منافع سرشار گردشگری و خصوصاً گردشگری جنگ بر آن است تا به شناسایی موانع توسعه گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری دفاع مقدس در این استان ارائه نماید. رویکرد حاکم بر این پژوهش توسعه‌ای – کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین تعدد مراکز تصمیم گیری؛ ضعف بازاریابی؛ کمبود امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری؛ ضعف فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه‌نیافتگی گردشگری دفاع مقدس رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyziz of barriers to the development of Sacred Defense tourism in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Dariush Ahmadi 2
1 Associate Prof. of Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D. of Geography & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
    War tourism is a type of tourism that the purpose is visiting the war zones and exploring the memories of wartime. War tourism history goes back to the period after World War II that people for improving the livelihoods of people who lived in war zones, were traveling to these areas. This type of tourism in Iran began after the war with Iraq. This type of tourism in areas of cultural tourism is an important branch of specialized tourism that shows the destruction caused by war and anti-war sentiments awakened a sense of spiritual history and epic humanitarian help a country to keep tourists. War tourism in the community can pursue a variety of social and cultural functions that facilitate the identification of the most important functions of society, especially young people. Another great appeal of tourists in the country, along with spirituality and humanity that owes its enormous courage of the warriors who died on the way to their goals and set up their covenant signed with their blood. People with traveling to this region taking away from the material world and find a spiritual approach to their release from the shackles of this world, even for a while. Khuzestan province is one of the major provinces on the war path that traces of war in this region as a tourism attraction. Ba'ath regime of Iraq's imposed war against Iran, including the wars in history, literature, epic and courage is registered and has its own attractions for tourists. This work is now perhaps the sole purpose Caravan light path, but the capacity to such sites remaining from the World War II that attract many tourists, domestic and foreign tourists visited affected. The current study aims to use the full benefits of tourism and tourism in particular war is to identify barriers to the development of tourism in this province Sacred Defense and strategies for tourism development in the province is holy. The dominant approach of this research development - an applied research method is descriptive, analytical and survey. The data analysis technique used is path analysis and simple linear regression analysis, the results showed that among the multiplicity of decision-making; poor marketing, lack of infrastructure and tourism services, poor receive tourists culture and tourism underdevelopment there is a war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sacred Defense tourism
  • War Tourism
  • Khuzestan
  • Iran